การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีสินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมป้ายสินค้า ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าคืนในสภาพเดิมเท่านั้น สามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าได้ที่ minenethailand@gmail.com 

***ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ลดราคาพิเศษ ยกเว้นกรณีเปลี่ยนไซน์ของสินค้า และสินค้าสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน, ไม่ผ่านการซักและอยู่สภาพเดิมพร้อมป้ายสินค้า 

x
Thai
Thai